Ameryka Środkowa Meksyk
Palenque

Co odkry­to w gro­bow­cu Majów?

Dziś chce­my wam poka­zać fascy­nu­ją­ce miej­sce – sta­ro­żyt­ne mia­sto Majów w Mek­sy­ku! Kim byli Majo­wie? Majo­wie byli wiel­ką cywi­li­za­cją zamiesz­ku­ją­cą tere­ny Ame­ry­ki Środ­ko­wej: połu­dnio­wo-wschod­ni Mek­syk (pół­wy­sep Juka­tan i stan Chia­pas), Gwa­te­ma­lę, Beli­ze

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Translate »
top