6 zasad — Jak spa­ko­wać się na podróż z dzieć­mi

Mówię — waka­cje z dzieć­mi, myślisz — mini­van i bagaż­nik na dach. Mówię — kil­ku­ty­go­dnio­wa wypra­wa z dzieć­mi, baga­że na ple­cy, myślisz — jaja sobie robisz?! Sama tak pomy­śla­łam przed pierw­szym wyjaz­dem, więc tak, rozu­miem Was. Lista i ple­ca­ki Gdy­bym chcia­ła spa­ko­wać wszyst­ko, co spi­sa­łam na pierw­szej liście, musie­li­by­śmy wyna­jąć mini­bu­sa i pry­wat­ny odrzu­to­wiec a na miej­scu zatrud­nić wio­skę miej­sco­wych w roli tra­ga­rzy. Byli­by­śmy niczym Clark … Czy­taj dalej 6 zasad — Jak spa­ko­wać się na podróż z dzieć­mi